زیباترین المان های شهری ایران

زیباترین المان های شهری ایران را از اینجا دنبال کنید.

هرسال قبل از نوروز به مناسبت سال نو، المان های شهری جالبی در سطح شهر مشهد نصب می شود که سال 94 برای هشتمین سال متوالی انجام شد. در پست قبلی مپگرد سری اول المان های نوروز 94 مشهد را معرفی کردیم و در این پست سری دوم را معرفی می کنیم.

المان های شهری نوروز 94 | مشهد (قسمت دوم) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

هرسال قبل از نوروز به مناسبت سال نو، المان های شهری جالبی در سطح شهر مشهد نصب می شود که سال 94 برای هشتمین سال متوالی انجام شد. در مپگرد سری اول المان های نوروز 94 مشهد را معرفی می کنیم.

المان های شهری نوروز 94 | مشهد (قسمت اول) - 4.2 out of 5 based on 5 votes