فلورانس (Florence)

راهنمای سفر به فلورانس (Florence)

توسکانی (Tuscanyیکی از معروفترین مناطق ایتالیا است که در قلب آن فلورانس قرار دارد و به هیچ عنوان نمی توان دیدن این شهر زیبا را از دست داد. شهری با گنجینه های زیادی مثل قصر وچیو (Ponte Vecchio)، شهر سیه نا (Siena)، پیزا (Pisa)، کورتانا (Cortona)لوکا (Lucca) و دیگر مناطقی که جز میراث جهانی یونسکو (UNESCO) به شمار می رود.

کلیسای جامع سانتا ماریا یا کلیسای فلورانس (Florence Cathedral) یکی از بهترین کلیساهای جامع جهان است که بین قرن 13 و 15 میلادی ساخته شده است. گنبد مشهور کلیسای سانتا ماریا ایتالیا به دست فلیپ برونلسکی (Filippo Brunelleschi)، در سال 1434 میلادی ساخته شده است.