برج العرب (Burj al Arab) | ویدیویی جذاب از بلندترین هتل جهان

5,807
927 3

برج العرب با ارتفاع 321 متر، بلندترین هتل جهان است که در جزیره مصنوعی که به همین منظور در خط ساحلی دبی ساخته شده است قرار دارد.


راهنمای بازدید از برج العرب (Burj al Arab) | بلندترین هتل جهان